หน้าใสเชียงใหม่

คือ เครื่องที่ใช้ในการผลักสารเข้าสู่ชั้นผิวหนัง โดยการใช้ กระแสไฟฟ้า (IONWAVE) ที่มีความถี่และระยะเวลาของการปล่อย กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม ทำให้เกิดการจัดเรียงตัวใหม่เป็นช่องว่างเล็กๆ (Micro channel) ขึ้นที่ผนังเซลล์ เพื่อรับสารที่ต้องการ จากนั้นผนังเซลล์ จะกลับคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งประสิทธิภาพของการรักษาด้วย Infusion สูงกว่าการทาทรีตเมนต์ ด้วยไอออนโต หรือโฟโนโฟรีซิส ทั่วๆไป เพราะ สามารถผลักสารได้ในปริมาณที่มากกว่า และลงไปในผิวได้ลึกยิ่งกว่า โดยที่ไม่รู้สึกเจ็บ

Infusion

เป็นเครื่อง Electro-Mesotherapy จากประเทศอิสราเอล ของบริษัท Viora โดยพัฒนามาจากหลักการพื้นฐานของ Electroporation ที่ได้รับรางวัลโนเบล สำหรับการส่งผ่านสารเข้าสู่ผิวหนังโดย Electro-Mesotherapy จะทำให้เกิดช่องว่างสำหรับส่งผ่านสารต่างๆขึ้นชั่วคราวในผิวชั้น Stratum corneum (เซลล์ผิวชั้นนอกสุด) โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผิวหนัง

  • ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศอเมริกา (US FDA) และประเทศไทย (THAI FDA)
  • การรักษาด้วย Infusion เป็นการรักษาที่มีความปลอดภัยสูง
  • สามารถส่งผ่านสารหรือยาที่ต้องการใช้ในการรักษาได้หลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการรักษา
  • ขณะเข้ารับการรักษา จะรู้สึกยิบๆเล็กน้อย หรืออาจไม่รู้สึกเลยก็ได้
  • เห็นผลการรักษาชัดเจนกว่าเครื่องผลักยาชนิดอื่นๆ ได้ตั้งแต่หลังการรักษาครั้งแรก
  • สามารถใช้ร่วมกับการรักษาชนิดอื่นๆได้ เช่น การกรอผิว หรือทำเลเซอร์
error: ปรึกษาเราได้ที่ 053 234 657 นะคะ > <